Dėmesio!

2015 m. kovo 28 dieną Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Gyvulininkystės institute (R. Žebenkos 12, Baisogala, Radviliškio r.) vyks Lietvos sunkiųjų arklių veislės augintojų asociacijos narių susirinkimas. Susirinkimo pradžia 11 val.

Darbotvarkė:

1. 2014 matų atliktų darbų ataskaita.

2. Revizijos komisijos ataskaita.

3. Naujų įstatų tvirtinimas.

4. Nario mokesčio keitimo tvirtinimas.

5. Selekcinės programos tvirtinimas.

6. Einamieji klausimai.

 

 

 Lietuvos sunkiųjų arklių veislės augintojų asociacijos ĮSATAI

 

 Lietuvos sunkiųjų arklių veislės augintojų asociacijos naujų įstatų projektas

 

 

 

Lietuvos sunkiųjų arklių kilmės knyga 19 tomas (2014 metai).

 

Lietuvos sunkiųjų arklių kilmės knyga 18 tomo papildymas (2013 metai).

 

Stambiųjų žemaitukų arklių kilmės knygos 16 tomo papildymas (2014 metai).

 

Stambiųjų žemaitukų arklių kilmės knygos 16 tomo papildymas (2013 metai).